جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 42
021-62872

ناصر نامخواه سرکندیمدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد ( مدیریت تحول و فن آوری اطلاعات)


30 سال سابقه کاراداری و مشاوره در ارگان های دولتی

سابقه امور علمی:
سی و دو سال تدریس در دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی 
پایه گذاری و راه اندازی هفت درس جدید در دانشگاه
ارائه دوره های تخصصی امنیت فن آوری اطلاعات در وزارت خانه ها و سازمان ها
استاد راهنما و مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی
تدوین حدود بیست مقاله که در داخل کشور به چاپ رسیده است
تدوین هفده جلد کتاب در زمینه فناوری اطلاعات 
حضور در مصاحبه های صدا و سیما مانند برنامه های عصر گفتگو و صفر و یک و ....

سابقه امور تجاری:
رئیس هیئت مدیره شرکت کیان کولاک البرز
نایب رئیس شرکت تولیکولاک
عضو هئیت مدیره آرمایشگاه رهپویان دانش