جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Creamy dish

خامه ظرفی خامه ظرفی

  • بدون چربی گیاهی

  • رنگ شیری و طعم خامه ای قوی

  • کم شیرین

  • بسته بندی 1 کیلویی ظرفی

  • جعبه های 12 عددی