جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Excellent special cream

خامه ویژه ممتاز خامه ویژه ممتاز

  • بدون چربی گیاهی

  • رنگ شیری و طعم خامه ای قوی

  • شیرین

  • بسته بندی 5 کیلویی نایلونی

  • جعبه های 10 کیلویی