جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Not sweetened Cream

خامه شیرین نشده خامه شیرین نشده

بدون چربی گیاهی

رنگ شیری و طعم خامه ای قوی

شیرین نشده

بسته بندی 5 کیلویی نایلونی

جعبه های 10 کیلویی