جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Special cream

خامه سوپر ویژه خامه سوپر ویژه

  • بدون چربی گیاهی

  • رنگ سفید و طعم خامه ای قوی

  • کم شیرین

  • بسته بندی 5 کیلویی نایلونی

  • جعبه های 10 کیلویی