جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Minarine Faravar Abi

مینارین فراور آبی مینارین فراور آبی

  • مخلوط چربی گیاهی و چربی حیوانی

  • رنگ شیری

  • کم شیرین

  • بسته بندی 5 کیلویی نایلونی

  • جعبه های 10 کیلویی