جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Minarine Faravar Gh

مینارین فراور قهوه ای مینارین فراور قهوه ای

  • مخلوط چربی گیاهی و حیوانی

  • رنگ شیری

  • کم شیرین

  • بسته بندی 5 کیلویی

  • جعبه های 10 کیلویی