جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 42
021-62872

مراد علیمرادی سرکندی


 
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم بانکداری
 
سابقه امور اجرایی در بخش دولتی: 
 
28 سال مدیریت شعبه در بانک ملت
 
سابقه امور تجاری:
مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکت تولی کولاک 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان خامه قنادی 
 
 
با بیش از 50 سال سابقه کاری در صنعت تولید بستنی و خامه قنادی.
شروع تولید بستنی در سال 1347
جابه جایی و توسعه محل تولید در سال 1357
ثبت نام کارخانه تولی کولاک در سال 1366
شروع تولید خامه قنادی و مینارین قنادی در سال 1376