جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-62872
Minarine

مینارین ممتاز مینارین ممتاز

  • مخلوط چربی گیاهی و حیوانی

  • رنگ سفید

  • کم شیرین

  • بسته بندی 5 کیلویی نایلونی

  • جعبه های 10 کیلویی